Bli medlem i SAAVA 2021

SAAVA är en animationsförening för Sveriges många animatörer och animationsintresserade. Vi anordnar olika typer av arrangemang som filmvisningar, seminarium, nätverksträffar, m.m. för att stärka animationens roll i Sverige.

Genom att bli medlem i SAAVA och bidra med en årsavgift hjälper du oss att kunna arrangera dessa evenemang.

Information om medlemsavgift

SAAVA har en medlemsavgift som behöver betalas i samband med att du registrerar dina uppgifter för att du ska bli en fullgod medlem. Kostnaden ligger på 100 kronor, eller 50 kronor för studenter. Ange namnet på personen som ska bli medlem på din inbetalning.

Om du inte har Swish kan du även skicka pengarna till vårt bankgiro: 344-5707

123 - 515 12 53

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.