Logo
Logo

Bli medlem i Mangakai 2024

Mangakai är Sveriges äldsta förening för manga- och anime-intresserade. Sedan starten 1994 har vi verkat för att sprida intresset för manga och anime, samt skapa aktiviteter för våra medlemmar.
Vi har möten varje vecka i Stockholm (Kristineberg) och Huddinge.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.