Logo
Logo

Bli medlem i Mangakai 2023

Mangakai är Sveriges äldsta förening för manga- och animé-intresserade. Sedan starten 1994 har vi verkat för att sprida intresset för manga och animé, samt skapa aktiviteter för våra medlemmar.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.