Bli medlem i JSpel 2021

Förening för Magic the Gathering-spelare i Jönköping.

Information om medlemsavgift

Om du inte har betalat medlemsavgiften är den 100 kr.

123 - 584 02 77

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.