Logo
Logo

Bli medlem i Helpful Pixels 2024

Helpful Pixels är en organisation som streamar för välgörenhet. Genom våra välgörenhetsstreams visar vi att gamers bryr sig och ger dem möjlighet att påverka omvärlden! De insamlade pengarna går oavkortat till en noga utvald välgörenhet.
Helpful Pixels verkar för att inkludera människor, verka för jämställdhet, medmänsklighet samt ge en särskild plats till icke-homogena grupper.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.