Logo
Logo

Bli medlem i Kodachikai Funktionärsgruppen 2024

Funktionärsgruppen

Vi ansvarar för att anordna informationsträffar och trevliga träffpunkter för våra funktionärer, samt att under vårt event KodachiCon se till att infrastrukturen för funktionärer finns på plats så att konventet kan flyta på som det ska.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.