Logo
Logo

Bli medlem i Kodachikai Funktionärsgruppen 2024

Funktionärsgruppen

Vi ansvarar för att anordna informationsträffar och trevliga träffpunkter för våra funktionärer, samt att under vårt event KodachiCon se till att infrastrukturen för funktionärer finns på plats så att konventet kan flyta på som det ska.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften gäller för hela föreningen och avdelningar, du behöver därför bara betala en gång.
Du kan betala in vår medlemsavgift på 70kr till vårt plusgirokonto 308494-4 eller via Swish 123 – 493 17 13. I beskrivningen lägger du in ditt namn och personnummer.

Har du varit funktinär på årets event så¨kommer du få ditt medlemskap efterskänkt, men inte återbetalt.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.