Logo
Logo

Bli medlem i R&D 2024

R&D
FD Artemis

Små och olika spel. Spelens köps in för att kunna spelas och testas av alla medlemmar.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.