Logo
Logo

Bli medlem i Young Gamers 2023

Föreningen vänder sig främst till barn och unga upp till 30 år vad gäller aktiviteter inom e-spel- och e-sportvärld.
Föreningen jobbar också med kunskapsspridning i ämnet till alla åldersgrupper
Dessutom finns det en sektion för personer med funktionsnedsättning

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.