Logo
Logo

Bli medlem i Waldemarordern 2022

Waldemarorderns Spelkulturförening är en Sverokansluten spelförening i Härnösand med fokus på att främja spelkulturen i området med rollspel, brädspel och datorspel. Vi verkar för att erbjuda alkohol- och drogfria spelkulturella aktiviteter för ungdomar och lägre bemedlade. Vi tar starkt avstånd från alla former av segregering och mobbing.

Medlemskap kostar 200 kr per år och ger tillgång till att låna föreningens spel och hjälp på vägen att starta studiecirklar för att gå tillgång till lokalen.

Vi samarbetar med Sverok, Härnösands kommun ,ABF och Svenska Kyrkan Härnösand.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgift 200kr

Betalas till Swish på 123-4782629.
OBS! Bifoga personnummer som meddelande, annars kan vi få problem att hitta din betalning.

123 - 478 26 29

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.