Logo
Logo

Bli medlem i NAPA 2024

Vi bildades under 2018 med syftet att skapa en trevlig gemenskap bland eldsjälar inom airsoft, och bedriver vår föreningsverksamhet primärt i Norrköpings kommun.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.