Logo
Logo

Bli medlem i Spel- och lajvföreningen Trefoten 2023

Spel- och lajvföreningen Trefoten sätter fokus på gemenskap över generationsgränser och möjlighet för vuxna, ungdomar och barn att engagera sig och uppleva äventyr tillsammans. Huvuddelen av föreningens verksamhet går ut på att planera för och delta i lajv och konvent, samt vidareutveckla kunskaper med relevans för lajvandet. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.