Logo
Logo

Bli medlem i Karlstad Spelkulturförening 2024

Välkommen till Karlstad Spelkulturförening. Spel är kultur, denna förening främjar spelkultur av alla dess former.

Målet är att föreningen skall bli synonymt med spelkultur i Karlstad, men vi vill inte konkurrera ut andra föreningar. Tillsammans kan vi samarbeta för att skapa ett unikt spelkulturliv i vår fantastiska stad!

Vi finns på Facebook och Instagram!

https://www.facebook.com/Karlstadspelkulturforening
https://www.facebook.com/groups/karlstadspelkulturforening/
https://www.instagram.com/karlstadspelkulturforening/

Det ligger en årlig medlemsavgift på 200kr för medlemmar över 20 år.
Medlemsavgift för medlemmar 20 år eller yngre är 50kr.

Styrelsen 2024 består av:

* Joel Oredsson - Ordförande
* Max Jannborg - Kassör
* Glimon Lindh - Vice Ordförande
* Marcus Gustafsson - Ledamot
* Victor Pettersson - Ledamot
* David Gråbergs - Suppleant
* Ronja Skeppstedt - Suppleant

Sprid gärna ordet och bjud in folk ni tror är intresserade att vara med i föreningen!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.