Logo
Logo

Bli medlem i Alunda Airsoft Alliance 2024

Alunda Airsoft Alliance, även kallat A3, är en ideell förening som bildades 2014 i syfte att syssla med airsoft. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende. Alla är välkomna så länge föreningens stadgar och regler godtas och efterföljs. Vi arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering.

På egen bana så arrangerar vi interna spel och träningar för föreningens medlemmar samt öppna spel där även andra kan deltaga. 18-årsgräns gäller för både spel och träningar. För att underlätta för de som vill prova på airsoft, så har föreningen en begränsad mängd airsoftvapen och utrustning för uthyrning.

Som förening vill vi aktivt bidra till att främja airsoft. Vi vill möjliggöra för fler att få upp ögonen för hobbyn, se till att alla ska känna sig välkomna och ha kul. Vi vill också genom ansvarsfullt agerande i alla lägen undvika att hobbyn ska ifrågasättas eller t o m förbjudas.

För att vidga vyerna så deltar förening som grupp eller som lag vid spel anordnade av andra.

Föreningen är medlem av Sverok – Spelhobbyförbundet.

---

Airsoft är en hobby som utövas med effektbegränsade vapen - s k airsoftvapen - som skjuter lätta, runda och nedbrytningsbara kulor med 6 mm diameter. I sin enklaste form så går airsoft ut på att med sitt airsoftvapen träffa sina motspelare, precis som i paintball. Till skillnad från paintball, där kulorna ger ett färgmärke där de träffar, kräver airsoft att den skjutne är ärlig när hen träffas.

Det viktigaste inom airsoft är säkerheten. Det är ett absolut krav att bära ändamålsenliga skyddsglasögon eller ändamålsenlig heltäckande ansiktsmask. Det senare medför utöver skydd för ögonen också skydd för ansikte och tänder. Spelet kan ibland vara snabbt och intensivt samt spelas ofta i ojämn skogsterräng. Oömma kläder och stadiga skor är därför att föredra. Allt spel sker på egen risk.
Beroende på vapnets utgångshastighet, kan man behöva befinna sig en bit från den man skjuter på för att inte skada denne. Det finns tabeller för säkerhetsavstånd beroende på hur tunga kulor man använder och hur starkt vapnet skjuter.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.