Logo
Logo

Bli medlem i S.A.R. 2024

Swedish Airsoft Regiment (SAR) är en paraplyorganisation för Svenska airsoftlag och enskilda spelare över 18 år. Föreningen skall tillhandahålla en struktur, kommunikationsbas och material för att underlätta och maximera upplevelsen av airsoftspel.

Föreningen arrangerar airsoftspel samt köper in & lånar ut utrustning till sina medlemmar.

Du hittar SAR på www.swedishairsoft.com eller på www.facebook.com/swedishairsoftregiment/ Föreningen har även en Facebookgrupp och Discord-server som endast är öppen för medlemmar.

Information om medlemsavgift

Swedish Airsoft Regiment har en medlemsavgift på 250 kr per år. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 250 kr till föreningens bankgiro: 5332-1808 eller swisha till 1230735290. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.
OBS. Om du redan betalat in avgiften i samband med ett spel eller utbildning behöver du bara registrera dig för att medlemskapet ska vara giltigt.
Du behöver alltså inte betala in ytterligare 250kr.

Är du en del av ett lag eller förening kan ni får rabatt på avgiften om ni går med i SAR som grupp.
Mer info kring detta finns på hemsidan https://sv.swedishairsoft.com/how-to-become-a-member

123 - 073 52 90

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.