Logo
Logo

Bli medlem i Bosses Lakejer - Väsby Wargaming 2024

Konflikt, Table-top och Brädspels Förening. Primärt Spelsystem 40k, Warmachine/Hordes

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.