Logo
Logo

Bli medlem i Järnsparvarna 2024

Målsättningen av föreningen är att stödja och främja krigs/soldat lajvande i form av träningar och workshops.
Styrelsen verkar vidare med organisationsplanering för att sätta upp lajvgrupper som föreställer väpnade följen.

Information om medlemsavgift

Järnsparvarna har en medlemsavgift på 100 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 100 kr till föreningens plusgiro: 1612949-6. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.