Logo
Logo

Bli medlem i Langrupp NTI Gymnasiet Umeå 2024

Langruppen på NTI Gymnasiet Umeå anordnar varje år två LAN, ett på höstterminen och ett på vårterminen. Lanen är öppna för alla, men elever på NTI Gymnasiet Umeå är den huvudsakliga målgruppen. De senaste lanen har det kommit runt 70-80 personer, i åldrarna 16-20 år.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.