Logo
Logo

Bli medlem i Lerums Rollspels klubb 2024

Vi är en grupp gymnasielever i åldrarna 17-21 som träffas i olika grupper flera gånger i veckan och spelar DnD

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.