Logo
Logo

Bli medlem i Åvas Brädspelsklubb 2024

Vi är ett antal medlemmar i gymnasieåldern som träffas regelbundet för att spela brädspel.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.