Logo
Logo

Bli medlem i Yggdrasil 2024

Hej, vi ämnar spela DnD, gotta oss i Skandinavisk historia och kultur samt romantiskt hylla göticismen i en öppen och antirasistisk anda.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.