Logo
Logo

Bli medlem i Space Monsters 2023

Space Monsters spelar brädspel och rollspel i Västerfärnebo. Träffas ca 1 gång pr vecka och spelar Dungeons&Dragons som huvudspel. Men ibland kan det även bli andra spel. Ca 4-8 spelare varje gång i åldrarna 10-13 år.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.