Logo
Logo

Bli medlem i Critical hit 2024

Critical hit började med att ett gäng elever på fritidsgården fagrabäck började spela dungeons and dragons efter skoltid.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.