Logo
Logo

Bli medlem i Arrangörsföreningen Lunds Spelfestival 2023

Arrangörsföreningen Lunds Spelfestival syfte är att verka för gynnsam utveckling av spelhobbyn genom att arrangera evenemang som gör det möjligt
för flera att upptäcka spel som social och smart verksamhet,
för spelare att utveckla och fördjupa sin spelupplevelse genom att träffa andra spelare och arrangörer,
att för arrangörer underlätta att tillsammans kunna skapa nya former av spelarrangemang.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2023 är 0 (noll) kr.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.