Logo
Logo

Bli medlem i K & K RPG 2024

Vi är en liten grupp som spelar dungeons and dragons i några timmar och vi träffas en gång i månaden (eventuellt fler gånger). Vi välkomnar alla men helst i åldern 16 till 20.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.