Logo
Logo

Bli medlem i Cybergarden 2024

Vi driver en survival minecraftserver där vi vill fokusera på kreativt bygge i form av exempelvis pixelart och arkitektur

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.