Logo
Logo

Bli medlem i Södermöre Spelförening 2024

Välkommen och spela med oss i södermöre spelförening.

Vi håller öppna spelträffar med brädspel firgurspel och rollspel i södra delen av Kalmar.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.