Logo
Logo

Bli medlem i Breadwinners 2024

Förenigen spelar bräd, kortspel, tv spel, data spel och håller på med Brädspel.
Åldrar 10 år och uppåt.
* Tv-spel
* Kortspel
* Brädspel

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.