Logo
Logo

Bli medlem i Fantasy Factory 2023

Vi är förening med ungdomar 17-18 som håller på med datorspel, men vi håller oss också nära dom kreativa elementen då vi också gör spel och konst.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.