Logo
Logo

Bli medlem i Vägga E-sportförening 2022

Nystartad E-sportsförening tänkt att öka intresset för E-sport i Karlshamns Kommun.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.