Logo
Logo

Bli medlem i Historiskt Återskapande Västerbotten 2024

Föreningen sysslar med historiskt återskapande, åka på reenactments och arrangera egna evenemang, från vendeltid fram till 1800-talets slut.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften för föreningen är 150 kr och för att räknas som medlem krävs att du betalar in avgiften. Det gör du till vårt bankkonto i JAK-banken,
Clearingnummer: 9670
Kontonummer: 2123061

Har du problem med att betala eller frågor maila till historisktaterskapandevb@gmail.com.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.