Logo
Logo

Bli medlem i SAS 2023

Vi är en airsoft förening som befinner sig i Karlskrona med syfte att väcka intresse för airsoft samt spela med kompisar och även träffa nya sådana.

Vi i föreningen är i de vuxna ungdomsåldarna då airsoftvapen har en åldersgräns på 18 år.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.