Logo
Logo

Bli medlem i SORDA 2023

Föreningen SORDA i Norrköping är en ideell förening som är aktiv och engagerad i Norrköpings kommunen och även i länet.Målet med föreningens verksamhet är att informera, utbilda och att skapa meningsfulla aktiviteter för både barn-och ungdomar samt vuxna.
SORDA har identifierat och kommer att satsa i fyra arbetsområde som kräver insatser och engagemang.

* Informationsinsatser: Att informera både våra medlemmar och andra om samhället är väldigt viktigt för oss i SORDA. Det är genom god samhällsinformation som vi tillsammans kan bryta integrations barriärerna som kan uppstå när olika kulturer möts.

*Frågor gällande barn-och ungdomar ligger varmt om hjärtat.Att sysselsätta barn och ungdomar med olika aktiviteter är väldigt för oss och för samhället i stort.SORDA engagerar barn i olika åldrar och ungdomar i aktiviteter som spelhobbyn, tv-spel datorspel kortspel fotboll, basketboll, friidrott, målning mm.

* SORDA jobbar med förebyggande och trygghetsskapande insatser för att bidra till ett fortsatt tryggt Norrköping.Informationsblad på olika språk och nattvandring är exempel på åtgärder när det gäller trygghetsarbetet.

* I denna svåra tid med sjukdomar som Coronavirus blir det ännu viktigare att utöka Förebyggande och hälsofrämjande arbetet. SORDA erbjuder sina medlemmar och alla andra som är intresserade olika friskvårds aktiviteter, t, ex Tipspromenad, stavgång samtal under promenad (Walk and Talk)

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.