Logo
Logo

Bli medlem i Analysis Paralysis 2024

“Analysis paralysis (or paralysis by analysis) describes an individual or group process when overanalyzing or overthinking a situation can cause forward motion or decision-making to become “paralyzed”, meaning that no solution or course of action is decided upon.” - Wikipedia

Tankefröet för brädspelsföreningen Analysis Paralysis började som ett initiativ att regulärt organisera brädspelsträffar med vänner och utforska området av speldesign i en social kontext. Vi är drivna av att utforska rollen av brädspelandet som ett modernt medium både ur ett socialt och spelmekaniskt perspektiv men saknar tyvärr de ekonomiska medlen att inskaffa spel. Därav ansöker vi att bilda en förening via Sverok för att kunna möjliggöra en budget där medlemmarna röstar in nya inköp av kontemporärt designade brädspel som flyttar området av speldesign framåt i experimentella progressiva riktningar.

Föreningens mål innefattar även att skapa en HBTQ+ vänlig miljö för brädspelande då vi upplever en brist av säkra/välkommnande platser där queerpersoner och icke-män inte exkluderas av en uteslutande norm. Vi tror att området av brädspelande kan erbjuda mer för flera människor men har begränsats av dålig representation och en omgivande exkluderande kultur som har stagnerat konstformen.

Därav har vi valt att forma våran förening i hopp på att forma nya positiva kopplingar till hobbyn och hoppas på att kunna erbjuda nya möjligheter till spelare som tidigare inte har funnit en väg in i brädspelandet. Helt enkelt bryta den “paralysis” som håller nyfikna spelare från att ta steget in i en värld av brädspelsdesign som tidigare har upplevts som komplex, svårartad och elitistisk.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.