Logo
Logo

Bli medlem i SAAVA 2023

SAAVA finns till för att främja och stötta animationsbranschen i Sverige. Vi arrangerar utbildningar, event och mingel, och är en mötesplats och knytpunkt för hela branschen. Vårt mål är att bli en tydligare röst för animation i filmbranschen, samtidigt som vi också vill erbjuda branschen än mer utbildningar och forum att mötas i.

Genom att bli medlem i SAAVA får du tillgång till alla våra event och inspelade föreläsningar, men du gör också en insats för hela branschen. Medlemskap för ett kalenderår kostar 100 kronor, 50 kronor om man är student. Observera att medlemskap kräver ett svenskt personnummer.

---------

SAAVA is an association that aims to strengthen Swedish animation by bringing creative professionals and students together through networking events, lectures, etc. We also act as a voice to make the needs of the animation industry heard.

If you want to support SAAVA you can become a paying member. A membership for a calendar year costs 100 SEK, or 50 SEK if you are a student. Please observe that to become a member you need to have a Swedish person number.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.