Logo
Logo

Bli medlem i LGC 2024

Vi kommer att främja intresset för datorspelande lokalt i Lillån.

Information om medlemsavgift

070 - 253 85 02

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.