Logo
Logo

Bli medlem i TBK 2024

Torsby Brädspelsklubb är nystarten på Torsby Kortspelsklubb som i sin tur har återvunnit både spelare och spel från den äldre spelföreningen Deca Fläekur.
Vårat huvudsakliga fokus är brädspel, tack vare dess lättillgängliga natur. Vi ser det som vår viktigaste pelare: att samlas varje vecka och spela brädspel.
Vi har som ambition att sprida spelintresset i Torsbys närområde så även bland unga.
Vi tror att brädspel är något som egentligen alla människor gillar. Det är socialt och utmanande, ett perfekt smörjmedel för lite mer mening i vardagen.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.