Logo
Logo

Bli medlem i Tamriel Women Unite 2024

Tamriel Women Unite is an ngo supporting Elder Scrolls Online activities in collaboration with the social guild Tamriel Women Unite for women and enbys playing Elder Scrolls Online in a fun loving and supporting setting.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.