Logo
Logo

Bli medlem i BAF 2024

Bergslagen Action Förening 2019-01-01
bergslagen.action@gmail.com
076 792 03 18
Org.nr: 802498-1865Presentation av BAF och dess verksamhetBAF är en ideell förening som har ActionSporter, utomhus, som primära aktiviteter. BAF mål är att få ungdomar, vuxna och oavsett vilken bakgrund man har, en möjlighet att få komma ut och röra på sig. Alla ska få en möjlighet att vara med i en gemenskap. Alla ska kunna möta varandra eller deltaga tillsammans.

BAF vill att de som kommer med i föreningen ska hitta sporter som tilltalar dem på ett sätt som de ej har hittat i de traditionella föreningar som finns i de kommuner de bor.

Vi som startade denna förening för ca 7år sedan, såg att det fanns efterfrågan av just olika actionsporter som fanns i de större städerna. Vi gjorde då en undersökning och tittade på just vad det var som ungdomar gjorde på sin fritid. Det visade sig i den undersökningen att ungdomar som ej var med i någon typ av sportförening satt mycket inomhus med PC spel och annat. De var rastlösa ungdomar som egentligen ville komma ut och få vara med i något gemensamt med andra andra. När vi undersökte vidare, så kom det fram att just actionsporter var något de saknade, eller att en förening kunde styra upp actionsport mer strukturerat.

Det är just olika actionsporter som BAF nu har som verksamhet. Till en början var det Paintball som vi startade upp med. Sen kom AirSoftGame in som ett alternativ. Dessa två sporter växer med rekordfart i hela Sverige.
BAF vill samtidigt vara miljömedvetna. BAF vill inte blanda in motorfordon, allt ska drivas av den egna lusten, energin och vad man själv kan prestera. Vi ser naturen som ett bra verktyg för att just utöva olika actionsporter. Det vi använder i sporterna ska givetvis vara biologiskt nedbrytbart och Vi ska alltid se till att städa efter varje actiondag. Eftersom majoriteten på verksamheten bedrivs i naturen, så respekterar vi även andra och dess aktiviteter. Som ex motionärer, svamp/bärplockare och jägare när det är deras säsong.

BAF följer även SveRok´s Stadgar. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Som medlem ska man kunna känna gemenskap och delaktighet oavsett kön, religion, handikapp, ålder eller annat.

Eftersom BAF är en ideell förening så är Vi beroende av att ha ett positivt medlemsregister och med medlemsavgifter. Men BAF försöker hålla ner medlemsavgifterna så lågt det går. Därför är även BAF beroende av att samarbeta med andra aktörer, markägare, kommuner, företag, partners och sponsorer.

BAF publicerar mycket av sin verksamhet på sociala medier. Där presenteras även de som är med på BAFs resa. Vill Ni vara med som sponsor eller annat, så kontakta oss. Kanske detta brev kom med i en fråga från oss till Er, om ett samarbeta. Vi välkomnar allt samarbete som får vår verksamhet att bli mer tillgänglig.


Med vänlig hälsning

BAF – Bergslagen Action Förening
Ordförande: Patrik VedholmBAFs värdegrund

-Glädje och gemenskap!

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet
så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera efter den egna förmågan.


-Demokrati och delaktighet!

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar
får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas
jämställt och oavsett bakgrund.


-Allas rätt att vara med!

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt
fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.


-Rent spel!

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgift 2021

Över 18år - 400kr
Under 18år - 300kr

Familjemedlem

Om någon, under 18, har en familjemedlem ex förälder eller syskon som vill bli medlem och de är över 18år, så betalar den 300kr i medlemsavgift. Dvs 100kr i rabatt.

Betala medlemsavgift via:

Swish
07679203118

Bank giro
818-1406

Eller till konto direkt
SHB: 6533
953 222 128

076 - 792 03 18

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.