Logo
Logo

Bli medlem i Super Mega Spelförening of Love 2023

En liten spelförening där vi framförallt spelar brädspel

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.