Logo
Logo

Bli medlem i Uppsala Spelevenemang 2023

Uppsala Spelevenemangs syfte är att främja spelkultur i Uppsala kommun med omnejd. Med detta menas att nätverka mellan lokala spelföreningar och butiker genom att till exempel, men inte bara, anordna gemensamma event.

Med spel och spelkultur menas i detta sammanhang brädspel, kortspel, figurspel och rollspel och andra.

Det är gratis att vara med i föreningen och genom ditt medlemskap så visar du att du värdesätter det föreningen gör och stödjer dess strävan att främja spelkultur.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.