Logo
Logo

Bli medlem i Lajvföreningen Schutt 2024

‘’En förening med mål att engagera fler i lajv genom att bland annat hålla workshops och träningar - och genom tillhandahålla utrustning att låna ut. Detta främst för att sänka tröskeln för nybörjare till lajv. Föreningen vill dessutom skapa en god gemenskap för de som håller på med lajv och på så sätt motivera och ge tillfällen för att engagera sig i hobbyn.
Föreningen inriktas främst på krigslajv som exempelvis lajvkampanjen Krigshjärta. Föreningen har varit verksam sedan 2017 och hade sin grund som skolförening på Katedralskolan i Uppsala. Numera består föreningen till stor del av elever eller före detta elever på skolan - men även av flera nya medlemmar.’’

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.