Logo
Logo

Bli medlem i K-LAN 2024

Vi är en förening vars tanke är att anordna Lan och andra E-sport evenemang i Klippans kommun och startade med att anordna ett Lan 2018.
Personerna i föreningen har sedan tidigare erfarenheter från anordning av Lan evenemang.

Information om medlemsavgift

Under 2022 har vi ingen medlemsavgift!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.