Logo
Logo

Bli medlem i Heartless Larp 2024

Vi är en lajvförening som arrangerar lajv som utspelar sig bland annat på en internatskola i framtiden. Vi arrangerar även vissa mindre lajv och har tidigare arrangerat en annan kampanj.

Information om medlemsavgift

Heartless Larp har en medlemsavgift på 100 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 100 kr till föreningens plusgiro: 1763487-4. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.