Logo
Logo

Bli medlem i He-Man's Spelsällskap 2023

Vi verkar för att främja spelintresset och gemenskapen för alla medlemmar. Vårt mål är även att få flera generationer att spela spel tillsammans.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.