Logo
Logo

Bli medlem i Helsingborgs E-Sportförening 2023

Nystartad förening som har ambition att växa och bli största E-sportsföreningen i NV-Skåne. Vi kommer arrangera LAN men även ha en fast lokal där våra medlemmar ska kunna komma och spela eller umgås.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.