Logo
Logo

Bli medlem i Epos 2024

Lajv- och spelföreningen Epos ska arbeta med att erbjuda medlemmarna verksamhet med fokus på lajv, rollspel och brädspel, men även andra aktiviteter och upplevelser som på något vis relaterar till dessa områden.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.