Logo
Logo

Bli medlem i Xiraes 2024

Lajvföreningen Xiraes

Information om medlemsavgift

Att vara medlem i Xiraes lajvförening är gratis.

Om du har frågor, kontakta oss på xiraesforening@gmail.com.

Välkommen till älvfamiljen Xiraes! 🥰

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.