Logo
Logo

Sävspel
Kallelse - Årsmöte 2023

Nu är det dags för årsmöte i föreningen Sävspel. Du är kallad!

Januari till maj är det årsmötestider för många föreningar i Sverige, så även för oss. Sävspel bjuder in till årsmöte den 18 januari 2023 på Klossen i Umeå. Man kan även närvara via Discord.

På årsmötet bestäms styrelse samt vad föreningen ska göra under året. Samtliga medlemmar, stödmedlemmar och övriga intressenter är välkomna till årsmötet.

Vill du lämna in en motion eller har en annan fråga, så kan du kontakta oss på info@savspel.se.

Är du intresserad av att sitta med i föreningsstyrelsen kontakta valberedningen på valberedning@savspel.se.

INFORMATION

Årsmötet för Sävspel sker den 18 januari 2023 kl. 18.30-20.00 på Kulturhuset Klossen och vår Discord-server. Gå med i servern (https://discord.savspel.se).

Alla är välkomna! För att rösta måste du vara grundmedlem i föreningen, medlem behöver du bli senaste dagen innan årsmötet. Denna kallese skickas till de som varit medlemmer 2022 samt de som är medlemmar 2023 (Du som deltog på SävCon XXI är medlem 2023). Läs mer och bli medlem i föreningen (https://www.savspel.se/medlem).

Du hittar dokumenten för årsmötet och annan information om årsmötet på vår hemsida. Vi uppdaterar löpande med nya handlingar. Till årsmötessidan (https://www.savspel.se/arsmote).

FÖRTROENDEUPPDRAG

På årsmötet väljer föreningen ny styrelse, valberedning och revisorer. Vill du sitta med i styrelsen eller någon annan förtroendepost? Kontakta valberedningen på valberedning@savspel.se eller på Discord-servern.

Hjärtligt välkommen önskar styrelsen!

Datum och tid för mötet

Onsdag 2023-01-18
kl 18:30

Plats för mötet

Kulturhuset Klossen och Discord

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Beslut om mötets giltighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Val av minst en person som både är justerare och rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

Underlag

10. Revisorernas redovisning för styrelsen arbete för förra året

Underlag

11. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12. Behandla inkomna förslag från medlemmar och styrelse

13. Beslut om årets verksamhetsplan

Underlag

14. Beslut om årets budget och medlemsavgift

Underlag

15. Val av årets styrelse

16. Val av årets kassör

17. Val av årets revisorer

18. Val av årets valberedning

19. Mötet avslutas