Logo
Logo

Svenska Kubförbundet
Kallelse - Årsmöte 2023

Vi vill hälsa alla medlemmar välkomna att delta vid SveKubs årsmöte 2023. På årsmötet redovisar vi verksamheten under året som gått, presenterar planer för det kommande året, och inte minst väljer en ny styrelse till föreningen.

Årsmötet hålls digitalt via Zoom den 13:e mars, med start klockan 19:00. Årsmötet beräknas pågå i ca 60-90 minuter.

Inför årsmötet kommer handlingar publiceras löpande i den här mappen: https://drive.google.com/drive/folders/1DMdw4HpZV1hraF0mNRpdcawp3eAMzLoU?usp=sharing I skrivande stund finns en handling, en proposition från styrelsen om en stadgeändring, men fler dokument kommer fyllas på inför årsmötet, exempelvis verksamhetsberättelse och budget.

Vi ses den 13:e mars!

Datum och tid för mötet

Måndag 2023-03-13
kl 19:00

Plats för mötet

https://ju-se.zoom.us/j/63708873263

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Beslut om mötets giltighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Val av minst en person som både är justerare och rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

9. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi

10. Revisorernas redovisning för styrelsen arbete för förra året

11. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12. Behandla inkomna förslag från medlemmar och styrelse

13. Beslut om årets verksamhetsplan

14. Beslut om årets budget och medlemsavgift

15. Val av årets styrelse

16. Val av årets revisorer

17. Val av årets valberedare

18. Mötet avslutas