Logo
Logo

Sävspel
Kallelse - Sävspel årsmöte 2024

Nu är det dags för årsmöte i föreningen Sävspel. Du är kallad!

Januari till maj är det årsmötestider för många föreningar i Sverige, så även för oss. Sävspel bjuder in till årsmöte den 24 januari 2024 på Klossen i Umeå. Man kan även närvara via Discord.

På årsmötet bestäms styrelse samt vad föreningen ska göra under året. Samtliga medlemmar, stödmedlemmar och övriga intressenter är välkomna till årsmötet.

Vill du lämna in en motion eller har en annan fråga, så kan du kontakta oss på info@savspel.se.

Är du intresserad av att sitta med i föreningsstyrelsen kontakta valberedningen på valberedning@savspel.se.

INFORMATION

Årsmötet för Sävspel sker den 24 januari 2024 kl. 18.30-20.00 på Kulturhuset Klossen och vår Discord-server. Gå med i servern (https://discord.savspel.se).

Alla är välkomna! För att rösta måste du vara grundmedlem i föreningen, medlem behöver du bli senaste dagen innan årsmötet. Denna kallelse skickas till de som varit medlemmer 2023 samt de som är medlemmar 2024 (Du som deltog på SävCon XXII är medlem 2024). Läs mer och bli medlem i föreningen (https://www.savspel.se/medlem).

Du hittar dokumenten för årsmötet och annan information om årsmötet på vår hemsida. Vi uppdaterar löpande med nya handlingar. Vi vill tydliggöra att vi kommer hantera en proposition rörande ändring av våra stadgar. Till årsmötessidan (https://www.savspel.se/arsmote).

FÖRTROENDEUPPDRAG

På årsmötet väljer föreningen ny styrelse, valberedning och revisorer. Vill du sitta med i styrelsen eller någon annan förtroendepost? Kontakta valberedningen på valberedning@savspel.se eller på Discord-servern.

Hjärtligt välkommen önskar styrelsen!

Datum och tid för mötet

Onsdag 2024-01-24
kl 18:30

Plats för mötet

Kulturhuset Klossen (Ekonomstråket 6, Umeå) och https://discord.savspel.se

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Beslut om mötets giltighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Val av minst en person som både är justerare och rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

Underlag

9. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi

Underlag

10. Revisorernas redovisning för styrelsen arbete för förra året

Underlag

11. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12. Behandla inkomna förslag från medlemmar och styrelse

Underlag

13. Beslut om årets verksamhetsplan

Underlag

14. Beslut om årets budget och medlemsavgift

Underlag

15. Val av årets ordförande

16. Val av årets styrelse

17. Val av årets kassör

18. Val av årets revisorer

19. Val av årets valberedare

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas